Entering Herbs

Hydro/Coconut

Flowering cycle 9 weeks, short growing time

Hours of light
18-24
18-24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Week1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BOUNTY1
1
1.5
3
2.2
2.5
2.7
3
3
3
3
0
PLANTY
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0
INTENSITY
0
0.5
1
1
1
0.7
0.5
0
0
0
0
BLOOM BLAST
0
0
0
0
0.2
0.5
1
1
1.5
1.5
0
MASSIVE GREEN
0
0
0.2
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
0


מחזור פריחה 9 שבועות, זמן גידול ארוך

Hours of light
18-24
18-24
18-24
18-24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Week1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BOUNTY1
1
1.5
2
2.2
2.5
2.7
3
3
3
3.5
3.5
3.5
0
PLANTY
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0
INTENSITY
0
0.5
1
1
1
1
0.5
0.7
0.5
0
0
0
0
BLOOM BLAST
0
0
0
0
0
0
0.2
1
1.5
1.5
1.5
1.5
0
MASSIVE GREEN
0
0
0
0.2
0.5
0.5
0.5
1
1
1.2
1.5
0
0


מחזור פריחה 12 שבועות, זמן גידול קצר

Hours of light
18-24
18-24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Week1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BOUNTY1
1
1.5
2
2.2
2.5
2.7
3
3
3
3.5
3.5
3.5
3.5
0
PLANTY
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0
INTENSITY
0
0.5
1
1
1
1
0.7
0.7
0.5
0
0
0
0
0
BLOOM BLAST
0
0
0
0
0
0.2
0.5
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
0
MASSIVE GREEN
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
0


מחזור פריחה 12 שבועות, זמן גידול ארוך

Hours of light
18-24
18-24
18-24
18-24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Week1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BOUNTY1
1
1.5
2
2.2
2.5
2.7
3
3
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4
0
PLANTY
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0
INTENSITY
0
0.5
0.5
1
1
1
1
1
0.7
0.5
0
0
0
0
0
0
BLOOM BLAST
0
0
0
0
0
0
0.2
0.5
1
1
1.5
1.5
1.5
2
2
0
MASSIVE GREEN
0
0
0.2
0.2
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1.2
1.5
1.5
1.5
0