יתרונות

יתרונות המצע של אדמה טובה

תערובת המצע אינה רגישה לחום הכבד של חודשי הקיץ, והפעילות בה אינה נעצרת בטמפרטורות קיצוניות.

 • המצע בנוי כך שבכל עת זמינים לצמח חומרי הזנה על פי צרכיו, כך שלא נוצר עודף או חוסר לאורך כל תקופת הזמן המוגדרת לסוג המצע
 • המצע מתאים גם לגידולים עדינים (צורכים ערכים נמוכים של חומרי הזנה ורגישים לעודף מהם) וגם לגידולים אינטנסיביים (הזקוקים לערכים גבוהים של חומרי הזנה וסובלים בהעדרם).
 • בשימוש במצע אדמה טובה אין צורך בשום שלב בתוספת חומרי דישון.
 • מצע אדמה טובה מאפשר גידול איכותי ללא מאמץ וחיסכון ניכר של זמן.
 • השימוש באדמה טובה אינו מחייב ידע מוקדם כדי להגיע לתוצאות השוות לגידול מקצועי, או לגידול המצריך שימוש בדשנים ובידע הדרוש לשימוש בהם.
 • מינרלים ברמת המקרו והמיקרו זמינים לצמח בכל עת.
 • השימוש במצע אדמה טובה חוסך עלויות של דשנים ומוצרים נלווים כמו מדידי חומציות ומליחות, משאבות ערבוב דישון וכו'. כתוצאה מכך סך כל העלויות לגידול באדמה טובה נמוך באופן משמעותי ביותר מכל גידול אחר, וזאת ללא כל פגיעה בכמות ובאיכות התוצרת.
 • מוצרי אדמה טובה ידידותיים לסביבה, אינם מזהמים מי תהום ואינם גורמים לנעילת מלחים בקרקע לאחר שימוש ממושך.
 • מצעי השתילה של אדמה טובה ניתנים לשימוש בגידולים ביתיים ובגידולים חקלאיים. ניתן להשתמש בהם בכל כלי גידול.
 • המצעים עשירים בחומצות אמינו, חומצות הומיות, וכן בפעילות בקטריאלית ואנזימטית המעודדת התפתחות ושימור פעילות זו.
 • המצע דורש השקיה מועטה יחסית, כיוון שהוא שומר נוזלים בצורה טובה. יחד עם זאת מתאפשרת נגישות אידאלית של חמצן לשורשים.
 • ניתן להתייחס למצע השתילה של אדמה טובה כמצע שתילה רגיל או כמצע שתילה מנותק.
 • בשילוב עם אבקת אדמה טובה ניתן למחזר את המצע. מחזור המצע מונע ייצור מחדש בכל פעם, ובכך תורם לשימור הסביבה.
 • המצעים מתאימים לשימוש במים קשים ובמים רכים.
 • מאפשר חילוף יונים מואץ, אחיזת מים מוגברת וניקוז אידאלי.
התוצאות בגידול באמצעות מצעי אדמה טובה מרשימות באיכות היבול ובכמותו.