TERRA תוסף אורגני להזנה ברמת המיקרו ולאיזון מתמשך של רמת החומציות

TERRA תוסף אורגני להזנה ברמת המיקרו ולאיזון מתמשך של רמת החומציות

 סדרת אדמה טובה

תוסף אורגני ברמת המיקרו להזנה ולאיזון מתמשך של רמת החומציות

TERRA הוא תוסף אורגני בשחרור מבוקר, המיועד להחדרה מחודשת של חומרי הזנה ברמת המיקרו אל מצע השתילה, או הקרקע, ולאיזון מתמשך של רמת החומציות (PH).

שימוש ב"טרה" משפר עמידות הצמח למזיקים, למחלות, ולתנאים סביבתיים קיצוניים. הוא גורם לגידול באוכלוסיית המיקרו אורגניזמים המועילים בקרקע/במצע השתילה ומשפר את זמינות כלל חומרי ההזנה לצמח, וכן מספק את הרכיבים החיוניים ליצירתם של ויטמינים שונים המועילים לצמח (ולאלו הניזונים ממנו).

חוסרים בחומרי הזנה והטיפול בהם

בטבע מתקיים איזון בין צריכת המינרלים ע"י צמחים ובעלי חיים שונים לבין תהליכי העשרת הקרקע. הצמחים ניזונים ממינרלים המצויים בקרקע אך משיבים לקרקע את החומרים החיוניים לפוריותה, אם בהפרשותיהם ואם בגופם, בתום חייהם. בהיעדר התהליך הטבעי של חידוש תכולת המינרלים בקרקע / מצע השתילה, צמחים לא יוכלו לקבל את חומרי ההזנה החיוניים להם, יאבדו את חיוניותם, את צבעיהם וריחם ויראו סימני מצוקה שונים. החוסרים אף מחלישים את ההגנות הטבעיות על הצמחים וללא טיפול, יובילו למותם.

שימוש קבוע ב"טרה" הוא הדרך הנוחה, הבטוחה והיעילה ביותר להחזרת אותם חומרי ההזנה ברמת המיקרו אל הקרקע לתקופה ממושכת וללא מאמץ!

האוקייאנוס בשירות החקלאות

את מרכיביו של "טרה" אוספים למעננו מה"שביל" שנוצר בקרקעית האוקיינוס בעקבות תנועתם של קרחוני ענק בני עשרות אלפי שנים, ללא כל עיבוד תעשייתי ושימוש בחומרים כימיים!

מגוון היצורים החיים באוקיאנוס הוא עצום! מערכת אקולוגית עשירה ומגוונת זו חובה בתוכה סודות רבים... 

אורגניזמים, מיקרואורגניזמים, אצות וצמחי מים שונים מהווים מקור לחומרי הזנה רבים, הם עצמם משמשים בסיום חייהם כחומר אורגני המעשיר את הקרקע, אם על ידי ריקבון - או בכך שהם משמשים מזון לבעלי חיים שונים שהפרשותיהם משמשות כחומר אורגני המעשיר ומטייב את קרקעית האוקייאנוסים.

תהליך מופלא ומורכב זה העשיר את קרקע האוקיאנוס  במשך מיליוני שנים במינרלים, מחצבים וחומרים אורגניים שונים בעלי תכונות ייחודיות בעוצמתן ובאריכות השפעתן.

לכן, טרה מכיל ברזל, מנגן, קוורץ, קובלט,  ועוד  ,כל זאת באופן טבעי!
תכונות אלו מאפשרות לו לשמש כתוסף המשלים את המחזור הטבעי ומשפר את כמות היבולים הצמחיים ואת איכותם !

 

המוצר אידאלי לשימוש במקומות כגון: בנייני משרדים, מלונות וסביבה אורבנית צפופה. הוא מאפשר תחזוקה קלה ומונע צורך במשימות תחזוקה קבועות ומורכבות, כגון הכנת תערובות דישון מיוחדות לכל גידול בנפרד, רכישה ותחזוקה של ציוד מקצועי למדידת הערכים השונים בתערובות דשן וכמובן אחסון דשנים רעילים לצורך שימוש שוטף. למעשה, השימוש באדמה טובה אינו דורש גנן או איש מקצוע, כלל. כמו כן, המוצר בטוח לחלוטין לשימוש, כיוון שאינו מכיל כל תוסף סינתטי, מתכות כבדות או חומרים רעילים.

בואו ללמוד עוד על יתרונות השימוש ב TERRA, מסדרת אדמה טובה.