הזנת צמחי מרפא

תערובות שתילה/אדמה

ממשק הזנה לצמחי מרפא באדמה, גידול Indoor/החשכות

דשןשבוע 1
(18 ש)
שבוע 2
(18 ש)
שבוע 1
(12 ש)
שבוע 2
(12 ש)
שבוע 3
(12 ש)
שבוע 4
(12 ש)
שבוע 5
(12 ש)
שבוע 6
(12 ש)
שבוע 7
(12 ש)
שבוע 8
(12 ש)
שבוע 9
(12 ש)
שפע0.40.60.811.21.21.21.21.21.20
Planty0.110.10.10.20.20.20.20.20.20
Bloomblast00.50.20.51.511.51.522.50


ממשק הזנה לצמחי מרפא באדמה, גידול טבעי

דשןשבוע א+בשבוע ג+דאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבר
שפע00.50.711.21.51.21.5
Planty00.1
0.10.10.20.20.20.2
Bloomblast000.20.511.52.53