עגבניות

ממשק הזנה משולב

עגבניהשבוע 1שבועות 2-4חודש 2חודש 3חודש 4
Bounty112334
Intensity01111
Massive Green00.511.52
Bloomblast00.511.51.5