פלפלים

ממשק הזנה משולב

פלפליםשבוע 1שבועות 2-4חודש 2חודש 3חודש 4
Bounty112333
Intensity00.5111
Massive Green00.50.511
Bloomblast00.50.511