Over

"Zalmanson Fertizers" is gespecialiseerd in urbane landbouw en onderscheidt zich als een firma die de bestaande technologien voor geavanceerde landbouw toegankelijk maakt voor de particuliere gebruiker en zich tevens aan principes van duurzaamheid en de bescherming van het milieu houdt.
De familie Zalmanson houdt zich al 100 jaar bezig met verschillende takken van landbouw in Israël.
Na langdurig en intensief onderzoek, waaronder ook experimenten en advies van agronomen en milieuexperten, een doctor in chemie en een team experten in milieuontwikkeling en productveiligheid, heeft Zalmanson Fertilizers gekozen voor de mestsoorten die door Zalmanson Fertilizers en/of door de meest prominente firma's in Israël (en de wereld) volgens de richtlijnen van Zalmanson Fertilizers zijn geproduceerd, als de meest geschikte mestsoorten voor het gebruik dooramateurs, professionele tuinierders en landbouwers worden beschouwd.
We verkopen alleen maar kwalitatieve producten die uit grondstoffen van de hoogste kwaliteit zijn vervaardigd, met in acht neming van nauwgezette kwaliteitscontrole en standaardeisen.
Zalmanson Fertilizers heeft als motto – betrouwbaarheid, efficiëntie, vernieuwing, duurzaamheid en milieubescherming, en natuurlijk topservice aan onze klanten in Israël en het buitenland.
We geloven in het aan de markt brengen van geavanceerde kwaliteitsproducten voor betaalbare prijzen.
We produceren steeds weer nieuwe mestsoorten voor de landbouw, die tot op heden niet op de markt verkrijgbaar waren.
Zalmanson Fertilizers verkoopt synthetische mestsoorten met een maximale werkzaamheid en een minimale invloed op het milieu.
Deze producten worden vervaardigd met behulp van de meest geavanceerde technologieën in de globale landbouwmarkt.
Zalmanson Fertilizers verstrekt alleen maar organische mestsoorten en supplementen die uit natuurlijke stoffen zijn bereid! Al deze producten hebben het keurmerk als organisch of zijn in het proces dit keurmerk binnenkort te krijgen. Deze producten zijn bijzonder doeltreffend en een dramatische vernieuwing, daar ze de gelijke resultaten bereiken als de meeste synthetische mestsoorten die momenteel op de markt te verkrijgen zijn.
We verkopen compost voor bodemloze planten, die met behulp van onze geavanceerde ontwikkelingen geproduceerd worden.
Waarschuwingen:
Het gebruik van iedere stof zonder bekend te zijn met de gebruikelijke veiligheidsmiddelen die bij dergelijke stoffen in acht moeten worden genomen zijn gevaarlijk voor de gebruiker en zijn omgeving.
Wij verwachten van onze klanten en eindgebruikers bedachtzaam te handelen en de gebruiksaanwijzingen van ieder product, en zeker onze producten nauwkeurig door te lezen.