יתרונות הכילאט

יסודות הזנה זעירים בצורת כילאט לצומח (chelated micronutrtion)
חומרי הזנה לצמחים הם אחד מהגורמים המרכזיים והחיוניים להתפתחות מיטבית של כל הגידולים החקלאיים. על כן, ניהול ממשק הזנה נכון הוא תנאי הכרחי לפוריות אופטימלית ולקבלת תוצרת איכותית.
עם יסודות ההזנה הזעירים (מיקרו אלמנטים) הלא-אורגניים נמנים ברזל (Fe), אבץ (Zn), מנגן (Mn), נחושת (Cu), בורון (B), כלור (Cl), מוֹלִיבְּדֶן (יסוד מתכתי) (Mo), וניקל (Ni).
יסודות הזנה זעירים כמו ברזל, מנגן, אבץ נחושת ואחרים מתחמצנים בקלות. כמו כן, הם מחלחלים אל תוך הקרקע בתוך זמן קצר, ולכן ניצולם אינו יעיל במיוחד.
הדשנים הכילאטים פותחו כדי להגביר ולמצות את יכולת הניצול של יסודות ההזנה הזעירים.

הדשנים הכילאטים:

יסודות ההזנה הכילאטים זמינים במיוחד והיקלטותם עי" שורשי הצמח יעילה באופן משמעותי לעומת יסודות הזנה (בעיקר ברמת המיקרו ) ללא כילאט.
יסודות ההזנה הכילאטים שימושיים ויעילים ביותר גם על ידי קליטתם באמצעות העלווה ולא רק דרך בית השורשים. עלי הצמחים מתכסים בשכבה שעוונית המונעת התייבשות. כמו כן, השכבה השעוונית דוחה מים וחומרים לא-אורגניים, ובכך מקשה גם על חדירת יסודות ההזנה הלא-אורגניים (ברשימה שלמעלה) אל העלים. אף על פי כן, מולקולות אורגניות עדיין מסוגלות לחדור, להיספג ולהשפיע. לכן ציפוי אורגני סביב יסודות הזנה "כילאטים" מאפשר את חדירתם דרך הציפוי ואל תוך העלה. כשהם כבר מצויים בתוכו, יסוד ההזנה משתחרר ומנוצל על ידי הצמח.

מהו דשן כילאטי?

המילה כילאט נובעת ממילה יוונית בעלת צליל דומה, המתייחסת לכינוי של טופרי הלובסטר. כלומר ביטוי זה מושאל כדי לבטא צורת אחיזה דמויית צבת. במקרה שלנו מדובר בלפיתה ועטיפה של היסוד הכימי המתכתי במולקולה אורגנית, שנהוג לקרוא לה ליגאנד. כלומר, מולקולה שמתקשרת לרצפטור (על פני התא או בתוכו) ומפעילה מערכת סיגנל, או לחילופין – כילאט.
יסודות הזנה זעירים כאלה, הנלפתים ונעטפים בכילאט, מוגנים מפני תהליך חמצון או חילחול ויציבים בתנאים מסויימים, כיוון שהמולקולה האורגנית העוטפת אותם יוצרת מעין שרשרת המקיפה את היסוד הזעיר (כפי שמתואר בתרשים להלן) ומגינה עליו. אחיזת הצבת בה נתון המיקרו-אלמנט משנה את חיצוניותו בצורה המייעלת את ניצולו על ידי שורשי ועלוות הצמח.

התרשים (הציור) ממחיש בצורה חזותית את התחברות המיקרו-אלמנט ברזל (עיגול התכלת) עם כימיקל EDTA ליצירת הכילאט שבו עוטף הכימיקל את הברזל ויוצר עמו קשר וציפוי.

יתרונות הכילאט

 

מדוע דשן כילאטי נחוץ?

כיוון שהקרקע מורכבת ואינה אחידה, נוטים מיקרו אלמנטים להתחמצן או לחלחל בחיפזון ואז אינם זמינים לצורכי הזנת הצמח. אך כשהם נתונים בעטיפת הכילאט, הוא מייעל את זמינותם הביולוגית של היסודות: ברזל, נחושת, מנגן ,אבץ ואחרים ובכך תורם לפוריות הצמח. כפועל יוצא, הוא תורם גם לרווחיות המסחרית של הגידול.
 למיקרו אלמנטים, כשהם במצב של דשן כילאטי, יש פוטנציאל גדול יותר לשיפור היבול ואיכותו ושיפור ברווחיותו בהשוואה למיקרו אלמנטים במצבם הרגיל!


כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע כל פעולה על פי ייעוץ זה הינה על אחריות המבצע בלבד.