אזהרות

שימוש בכל חומר, ללא היכרות עם נהלי הבטיחות ואמצעי ההגנה הנהוגים בשימוש בו, מהווה סכנה למשתמש ולסביבתו.

אנו מצפים מלקוחותינו וממשתמשי הקצה במוצרינו לנהוג בשיקול דעת ולקרוא את הנחיות השימוש בכל מוצר בו הם משתמשים ולנהוג על פי ההנחיות לשימוש במוצר.