Planty

דשן נוזלי למערכות השקיה ו \או לדישון ידני

מוצר מיקרואלמנטים
PLANTY דשן נוזלי – Chilated Micronutrition – של זלמנסון דשנים הוא דשן מובחר המכיל את כל המיקרואלמנטים הדרושים לצמח לתוצאות מוגברות ו/או לטיפול ולמניעת חוסרים.

הדשן מתאים למערכות הידרופוניות, למצע מנותק, לתערובות גן ולאדמה מכל הסוגים.מולקולות המיקרואלמנטים שבתוסף "מצופות" במולקולות צמד שנקלטות על ידי שורשי הצמח בכל מצב, במהירות וביעילות המרביות.

תוסף זה מרוכז מאד ונמצא בשימוש שוטף אצל מרבית החקלאים המקצועיים בארץ ובעולם, במגוון רחב מאד של גידולים.פלנטי דואג שהצמח יישאר בריא וחיוני. צמח בריא הוא צמח יפה ומניב.

ריכוז חומרי ההזנה גבוה במיוחד, 1 ליטר מספיק לכ-10,000 ליטר מי השקיה!

מתאים למערכות השקיה ו/או להשקיה ידנית.
הציפוי הכלאטי של יסודות ההזנה הוא המתאים והיעיל ביותר להשפעה אופטימלית ומתמשכת במערכות הידרופוניות ומצעי שתילה ללא אדמה (קוקוס, פרלייט ועוד), השפעתו מהירה ועוצמתית.
יתרון נוסף למוצר זה שאינו מצוי בסדרות אחרות הוא - יעיל מאוד כדישון עלוותי : 2-1 סמ"ק בלבד ל 10 ליטר מים.
הציפוי הכלאטי של יסודות ההזנה מאפשר חדירה דרך השכבות החיצוניות של העלה ישירות אל ריקמת הצמח!
מוצר זה מגיע בריכוזים הגבוהים ביותר הניתנים להשגה בטכנולגיה החקלאית המתקדמת כך ש:
1 ליטר פלנטי שווה ערך לכ-8 ליטר של תוספי מיקרו אלמנטים הנפוצים בשוק.

דשן נוזלי Planty

Planty הוא מקור זמין ומרוכז של יסודות קורט, על בסיס כילאטים מתכתיים של EDTA, המשמש להזנת צמחים במצע מנותק, בעציצים ובקרקע.
הדשן מתאים למערכות השקיה ו/או להשקיה ידנית.

תכולהמיקרו אלמנטים שמקורם בכילאטי ברזל, מנגן, אבץ, נחושת, בורון ומוליבדן.
הרכב כימיריכוז היסודות מבוטא בגרם/לליטר.
ברזל: 12.2.
מנגן: 5.44.
אבץ: 2.75.
נחושת: 0.57.
בורון: 0.4 
מוליבדן: 0.16.
נוסחה כימיתMoEDTA + CuEDTA +ZnEDTA + MnEDTA
FeEDTA + Na2B405 (HO)4  
משקל ניפחי1.14 גרם\סמ"ק.
PHתמיסה ניטראלית (7.5-8.5). 
צבעחום-ירקרק.
אחסוןזמן בלתי מוגבל, יש למנוע חשיפה לאור ולטמפרטורות גבוהות, יש לאחסן במקום מוצל.


הנחיות לשימוש

  • למהול את הדשן במי ברז, או במים מזוקקים בעלי 7 - 5.5 PH
  • לדשן בכל השקיה בריכוז של 2-1 סמ"ק ל-10 ליטר מים
  • בהופעה של סימני מחסור בצמח, שמלווים בהצהבה או בצריבות, יש לתת דישון בריכוז של 5.2 - 5 סמ"ק ל-10 ליטר מים.